A l’escola de teatre de Barcelona Espai Lazzigags oferim cursos de teatre que permeten una introducció lúdica i desinhibida als aspectes més elementals del teatre: dramatització, moviment escènic, maquillatge, escenografia, vestuari, coreografies, música… Aprenem a expressar-nos, a escoltar i a millorar la comunicació a través del cos i de la veu.

La lectura expressiva, la creació, la dramatització de textos i situacions reals i la participació en el joc teatral són objectius que s’han d’acomplir progressivament.

Un dels nostres centres d’interès és la insistència a proposar activitats que afavoreixin el perfeccionament de l’expressió oral i el foment de la creativitat individual dins un col·lectiu heterogeni. És molt important potenciar aquestes habilitats en una etapa en què l’alumne/a necessita guanyar seguretat per formar i madurar la seva personalitat.

Els objectius principals del curs de teatre són:

. Desenvolupar l’expressió corporal i el llenguatge oral
. Aprendre a expressar-se i a escoltar
. Dominar el cos i la veu per a millorar la comunicació
. Superar les dificultats que representa parlar en públic
. Adquirir un domini raonable del cos, la veu i el vocabulari bàsic teatral
. Utilitzar el llenguatge verbal i no verbal per expressar sentiments i emocions
. Adquirir l’hàbit de treballar en equip

Aquests objectius s’adaptaran i es modificaran en funció del grup d’edat, ja que cada grup té unes necessitats i evolució diferent.

Horaris de les classes de teatre:

. De 4 a 7 anys: dimarts de 17h a 18h (grup 1) i de 18h a 19h (grup 2)
. De 8 a 12 anys: dimarts de 17.30h a 19h (consultar)
. De 1r a 3r ESO: dijous de 18.30h a 20h
. De 4t ESO a Batxillerat: divendres de 18.30h a 20h
. De 18 a 25 anys: dimecres de 19.30h a 21h
. Majors de 25 anys: dilluns de 20h a 21.30h, dimarts de 10h a 11:30h, dijous de 20h a 21:30h (consultar)

 

Cursos per a nens de 4 a 7 anys

Cursos per a nens de 4 a 7 anys

Teatre Introducció lúdica i desinhibida als aspectes més elementals del teatre. L’activitat se centra en l'explicació de contes, pensats exclusivament per al nivell i etapa que estem treballant, i la seva posterior representació. Treballem mitjançant jocs teatrals...

Cursos per a nens de 8 a 12 anys

Cursos per a nens de 8 a 12 anys

Teatre Pel que fa a l'etapa de primària seguim en la mateixa línia metodològica que a l'educació infantil, però introduïm unes variacions que tot seguit destacarem. A part dels contes que es treballen fins a 4t de primària, introduïm la sensibilització musical amb el...