Serveis educatius

Cursos de teatre i arts escèniques a les escoles i instituts

Tallers de teatre i arts escèniques a les escoles i instituts dirigits a alumnes, docents i centres educatius

EXTRAESCOLARS D’ARTS ESCÈNIQUES

Tallers de teatre, teatre musical, dansa, expressió corporal, cant per a alumnes d’infantil, primària i secundaria en horari de migdia i tardes adaptats a les característiques dels alumnes i del seu entorn.

TALLERS PER A DOCENTS I CENTRES

Oferim cursos i tallers per professors i centres que cerquen eines per expressar-se millor i comunicar-se efectivament: Eines i alternatives per dinamitzar el grup classeCoaching en oratòriaVeu i dicció. La durada dels tallers i els continguts s’adapten a les necessitats del grup. 

PROJECTES PEDAGÒGICS

Creem projectes artístics adequats a cada escola i en coordinació amb l’equip docent del centre on es treballin les tècniques expressives i de gestió de les emocions que donin suport a les metodologies d’interrelació amb les altres matèries.

TEATRE A L’ESCOLA

Portem espectacles als centres escolars i fem tallers teatralitzats, com per exemple el taller de consum responsable: Un forat al moneder o l’espectacle La Berta i el seu Robot.

Com treballem

EXTRAESCOLARS D’ARTS ESCÈNIQUES

Programació per nivells educatius

Programació seqüenciada en cada un dels cursos i seguint el currículum d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat publicat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per seguir la línia pedagògica dels ensenyaments reglats.

Programació orientada a assolir competències transversals i específiques

Les classes se centren en els objectius i continguts de les pròpies àrees curriculars, que contribuiran a assolir les capacitats i competències bàsiques. Amb el teatre s’incideix tant en les transversals com les específiques. 

Organitzem les Jornades de Teatre Juvenil de Lazzigags

En aquestes jornades els alumnes de secundària i batxillerat dels instituts on realitzem extraescolars de teatre i teatre musical, mostren el treball realitzat durant tot el curs. Apostem per aquests tipus d’activitats pel seu nivell pedagògic i artístic, on els nostres alumnes també gaudeixen del teatre fet pels seus companys. 

Revisió i avaluació constant dels recursos pedagògics

L’equip de docent de Lazzigags ens reunim periòdicament per elaborar, revisar, actualitzar i proposar recursos pedagògics, jocs i activitats per incloure en les programacions teatrals que s’imparteixen a les escoles i instituts. 

Ens adaptem al projecte curricular i educatiu del centre

Tenim en compte el projecte curricular i educatiu de cada escola i institut per tal d’adaptar-lo a les necessitats i a l’entorn sociocultural a qui va dirigit.

Fem el seguiment dels alumnes i de la comunitat educativa

Analitzem l’evolució dels alumnes de manera individual i col·lectiva i recollim l’opinió de la comunitat educativa per tal de revisar anualment l’activitat.

Anys en la docència

Alumnes

Escoles

Necessites una proposta detallada?

Demana pressupost sense compromís!