A qui va dirigit?

Professors d’Infantil, Primària i Secundària, Formació Professional i Superiors.

Objectiu

Conèixer i treure rendiment dels recursos del cos i la veu en la comunicació didàctica a grups a partir d’exercicis pràctics.

Continguts

Llenguatge oral

· Importància de la modulació de la veu com a eina didàctica en el discurs del professor/a.
· La utilitat del domini de l’entonació per ressaltar diferents aspectes del missatge.
· El silenci com a recurs per captar l’atenció i assimilació del missatge.
· Conèixer els principals ressonadors, i com influencien en la nostra veu.
· Control respiratori.
· Higiene i salut de l’aparell fonador.

Llenguatge corporal

· Actitud i presència.
· Control i posició del cos.
· La gesticulació i la mirada com a suport del missatge.

Metodología

· Grups de treball i posta en comú amb debat i conclusions.
· Exercicis pràctics sobre els continguts teòrics.

Durada de la sessió: A determinar.

El taller es pot dur a terme a les nostres instal·lacions i a les de l’escola, adaptant-nos als horaris i necessitats de la mateixa.