Supertot

Supertot va ser la primera producció i l’inici de Lazzigags com a Companyia i Productora, ja fa 24 anys.

Cursos per a nens de 4 a 7 anys

Teatre Introducció lúdica i desinhibida als aspectes més elementals del teatre. L’activitat se centra en l’explicació de contes, pensats exclusivament per al nivell i etapa que estem treballant, i la seva posterior representació. Treballem mitjançant jocs...