Teatre
Pel que fa a l’etapa de primària seguim en la mateixa línia metodològica que a l’educació infantil, però introduïm unes variacions que tot seguit destacarem. A part dels contes que es treballen fins a 4t de primària, introduïm la sensibilització musical amb el treball i audició d’òpera i musicals partir de 2n i fins a 4t de primària i sempre en el segon trimestre. A 4t de primària incorporem la tècnica de clown i a 5è la Commedia dell’Arte. A 6è de primària els mites grecs.
El taller de teatre permet una introducció lúdica i desinhibida als aspectes més elementals del teatre. Aprendrem a expressar-nos i a escoltar, descobrirem personatges, jugarem amb la imaginació i aprendrem a millorar la comunicació a través del cos i de la veu.

. Horari: dimarts de 17.30h a 19h
. Matrícula: 55€ (El segon germà no paga matrícula).
. Mensualitat: 50€ al mes. Les despeses de la representació de final de curs no estan incloses dins la quota.

Teatre en anglès
. Horari: dimecres de 18:30 a 19:30h
. Mensualitat: 35€ (les despeses de la representació de final de curs no estan incloses a la quota)
. Matrícula: pagament únic anual de 55€ (el segon germà no paga matrícula)

Teatre musical
Al cicle inicial de primària jugarem amb la representació i les improvisacions a partir de contes populars, cançons amb petites coreografies, l’afinació i la respiració, les improvisacions a partir d’arguments d’òperes i prepararem una obra de teatre musical. Al cicle mitjà aprofundirem en el domini dels aspectes treballats al cicle inicial i introduirem la tècnica de clown. Al cicle superior introduïm la tècnica de Comedia dell’Arte, la màscara, les improvisacions a partir dels mites grecs i prepararem una representació de teatre musical.

. Horari: dilluns de 18.00h a 19:30h
. Matrícula: 55€ ( El segon germà no paga matrícula) . Mensualitat: 50€ al mes. Les despeses de la representació de final de curs no estan incloses dins la quota.

Broadway infantil
La introducció al Teatre Musical fa que els alumnes coneguin alhora la dansa, el cant i la interpretació. Es beneficien de tot el que aporta cada una d’aquestes disciplines i, a part de gaudir-ne, guanyen seguretat en ells mateixos i autoestima, milloren en el control i psicomotricitat corporal, aprenen tècniques de projecció de la veu i dicció, afinació i ritme i els prepara per formar part d’un espectacle musical.

. Horari: dissabte de 10.00h a 13.00h
. Matrícula: 55€ ( El segon germà no paga matrícula)
. Mensualitat: 100€ al mes. Les despeses de la representació de final de curs no estan incloses en la quota.

Cant modern
Amb el cant coral estarem en contacte amb l’univers sonor de forma que permeti desenvolupar el potencial de cada alumne/a, descobreixi noves possibilitats i transformi les seves capacitats en habilitats. Desenvoluparem la coordinació a partir dels moviments de grup i les coreografies i aprendrem com afinar amb més precisió. Donarem importància al contingut textual de la cançó, juntament amb el seu contingut rítmic i melòdic. A través del cant coral, aprendrem a fer un bon ús del nostre aparell fònic.

. Horari: dijous de 18:00h a 19:00h
. Matrícula: 55€ (El segon germà no paga matrícula)
. Mensualitat: 35€ al mes. Les despeses de l’audició de final de curs no estan incloses dins la quota.

Dansa
L’activitat de dansa es basa en un treball de diferents disciplines perquè l’alumnat pugui fer una introducció a la dansa i a la tècnica comuna en tots els estils i pugui desenvolupar el treball entenent els diferents estils. La programació es repartirà en tres parts: contemporani, hip hop i jazz. Amb el contemporani els alumnes treballaran a partir d’un moviment natural, més pròxim al que estan acostumats, i progressivament definiran la tècnica. Amb el hip hop continuarem aprofundint la tècnica comuna afegint un treball energètic i d’expressió mentre ballen. Finalment, amb el jazz, unificarem tot el treball fet prèviament amb l’objectiu de representar-lo davant d’un públic.

. Horari: dijous de 18.30h a 19.30h
. Matrícula: 55€ (El segon germà no paga matrícula)
. Mensualitat: 35€ al mes. Les despeses de la representació de final de curs no estan incloses dins la quota.

Claqué
El claqué neix a mitjans del S. XIX als Estats Units i consisteix en l’accentuació rítmica d’una peça musical picant de peus a terra. Tradicionalment s’ha vinculat al teatre musical, i és un molt bon complement a la formació dels actors. El ballarí de claqué no només balla, sinó que també interpreta la percussió de la peça que sona.
. Horari: divendres de 17.30h a 18.30h
. Matrícula: 55€ (El segon germà no paga matrícula)
. Mensualitat: 35€ al mes. Les despeses de la representació de final de curs no estan incloses dins la quota.

Creació plàstica-teatral
A partir del treball d’un conte o obra de teatre que coneixeran, crearan un projecte de decorat i vestuari que confeccionaran guiats pel professor d’art plàstica. Aprendran el procés de realitzar el projecte en dibuix i portar-lo a terme utilitzant materials senzills i sovint reciclats.

. Horari: dijous de 17.30h a 19.00h
. Matrícula: 55€ ( El segon germà no paga matrícula)
. Mensualitat: 56€ al més

Màgia
A partir dels 9 anys. La màgia és l’art d’entretenir el públic mitjançant il·lusions però el que molt poca gent sap és que el menys important és el truc. El que fa que es converteixi en màgia són les arts que l’envolten: teatre, arts plàstiques, dansa, música… Al curs es treballaran les tècniques de joc i l’espectacle teatral.

. Horari: dimecres de 17.30h a 18.30h
. Matrícula: 55€ ( El segon germà no paga matrícula)
. Mensualitat: consultar

Cursos per a nens de 4 a 7 anys

Cursos per a nens de 4 a 7 anys

Teatre Introducció lúdica i desinhibida als aspectes més elementals del teatre. L’activitat se centra en l'explicació de contes, pensats exclusivament per al nivell i etapa que estem treballant, i la seva posterior representació. Treballem mitjançant jocs teatrals...

Cursos per a joves de 13 a 17 anys

Cursos per a joves de 13 a 17 anys

Teatre Pel que fa a l'etapa de secundària i batxillerat la línia metodològica canvia. El centre d'interès és la creació d'un espectacle i es comença a treballar a partir d'exercicis i tècniques teatrals, destinats a la formació d'actors. En aquesta etapa es treballa...