A l’escola de teatre i arts escèniques Espai Lazzigags realitzem una programació per nivells educatius i seqüenciada en cada un dels cursos i seguint el currículum d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat publicat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’any 2009 per seguir la línia pedagògica dels ensenyaments reglats. També es té en compte el projecte curricular i el projecte educatiu de cada escola i institut on es treballa per tal d’adaptar-se a les seves necessitats i a l’entorn sociocultural a qui va dirigit.

Les classes es centren en els objectius i continguts de les pròpies àrees curriculars, que contribuiran a assolir les capacitats i competències bàsiques. Amb el teatre s’incideix tant en les transversals com les específiques. L’eficàcia en la consecució dels objectius depèn d’una bona coordinació de les activitats escolars. Aquesta programació, tant si es fa en horari escolar com extraescolar, està dins del projecte curricular dels centres educatius on es desenvolupa l’activitat.

L’equip de professors/es de Lazzigags Teatre a les Escoles es reuneixen periòdicament per elaborar, revisar, actualitzar i proposar recursos pedagògics, jocs i activitats per incloure en les programacions teatrals que s’imparteixen a les escoles i instituts. Per saber més sobre el professorat de Lazzigags podeu consultar la informació de l’equip Lazzigags en aquesta mateixa web.

Es realitza una avaluació de la programació i de l’evolució dels alumnes de manera individual i col·lectiva i finalment, en un procés d’autoavaluació, recollim l’opinió de la comunitat educativa i revisem anualment l’activitat.

LES ACTIVITATS QUE OFERIM:

. TEATRE
. TEATRE MUSICAL
. CANT CORAL
. DANSA
. Voleu una altra activitat? Us farem una proposta adaptada a les vostres necessitats.

Jornades de Teatre Jove

Jornades de Teatre Jove

Lazzigags organitza cada any les Jornades de Teatre Jove, un esdeveniment on actuen diversos grups de joves majors de 18 anys que cursen teatre i teatre musical a les nostres instal·lacions. Les Jornades del passat curs 2015-2016 es van celebrar el 21 i 22 de maig. La...

Avi, t’explico un conte

Avi, t’explico un conte

A Lazzigags, juntament amb les AMPA de les escoles i instituts de Barcelona on treballem, organitzem el projecte “Avi, t’explico un conte?” on un grup de cada escola interpreta una obra de teatre, que han treballat durant el curs, en un casal d’avis del barri. Aquesta...