EINES CLAU PER A UNA COMUNICACIÓ EFECTIVA MITJANÇANT LES ARTS ESCÈNIQUES

SENSE COST

Per participar has d’estar inscrit al programa de Garantia Juvenil 

DESCRIPCIÓ

Curs eminentment pràctic destinat a que els alumnes participants puguin adquirir els coneixements bàsics de les tècniques teatrals i de la comunicació no verbal.

 • Durada: 210 hores
 • Pròxima convocatòria: escriu-nos a info@lazzigags.cat
 • Horari: 9h a 14.00h
 • Lloc: Espai Lazzigags · Escola d’Arts Escèniques

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DEL CURS?

Volem que els nostres alumnes no només esdevinguin actors i actrius en un futur, assolint la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral; sinó que també puguin aprofitar aquests aprenentatges per a participar en processos de selecció, com ara entrevistes laborals, sabent quina imatge donen, i quina importància té la seva actitud corporal durant la mateixa.

 • Curs bàsic d’iniciació teatral consistent en assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral
 • Tenir els recursos comunicatius suficients per a participar en un procés de selecció laboral
 • Superar les dificultats que representa parlar en públic
 • Llegir en veu alta i de forma expressiva un text teatral
 • Adquirir un domini raonable del cos, la veu i el vocabulari bàsic teatral
 • Utilitzar el llenguatge verbal i no verbal per expressar sentiments i emocions
 • Memoritzar, interpretar i improvisar diàlegs breus i històries
 • Simular emocions humanes elementals
 • Crear, representar i interpretar un personatge d’acord amb situacions o interessos específics
 • Adquirir l’hàbit de treballar en equip

QUÈ APRENDRÉ?

El teatre es fonamenta en les emocions i els sentits. També és un mitjà d’expressió i comunicació. Aprendràs a aplicar i integrar tècniques d’interpretació, moviment i veu en la interpretació d’un personatge. Aprendràs també:

 • Tècniques de respiració, relaxació, deshinibició i socialització
 • Dramatització espontània o preparada de situacions de comunicació de la vida quotidiana o de textos literaris
 • Experimentació de les diferents etapes del treball d’actor/actriu (domini del cos, modulació de la veu, construcció del personatge, la situació, la història i el context, l’expressió de l’estat anímic)
 • Creació i recreació de textos amb finalitats teatrals
 • Repetició i memorització de textos de creació pròpia i literaris
 • Assaig d’escenes per millorar la qualitat interpretativa

TEMARI

Per assolir els nostres objectius dividim el curs en les següents assignatures:

 • Tècniques d’interpretació
 • Tècniques de comunicació no verbal
 • Expressió corporal
 • Formació i Orientació Laboral (FOL) i Habilitats Socials 
 • Dansa
 • Ioga
 • Tècniques de veu
 • Treball d’escenes
 • Cant

REQUISITS

 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç de Barcelona | Més informació
 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d’inici del curs

TITULACIÓ

Una vegada finalitzat i superat el curs s’obté el diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada.