CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES

Es treballarà la interpretació, la improvisació, l’expressió corporal i vocal i el treball individual i l’adaptació al grup:

. Exercicis individuals: memoritzar un text (a escollir) que es lliurarà el dia de la inscripció i aprendre’l de memòria pel dia de la prova; i realitzar una entrevista personal amb la comissió avaluadora

. Exercicis de grup: exercicis físics i de moviment, exercicis de veu i improvisacions que proposarà la comissió avaluadora

Cal portar roba còmoda. Es demana màxima puntualitat per tal de respectar els horaris de les proves.

 

CONTINGUTS DE LES PROVES

Aquestes activitats individuals i grupals es desenvoluparan mitjançant quatre exercicis. Se n’avaluaran les aptituds físiques, vocals i interpretatives.

· Exercici 1 – Cos i interpretació (classe dirigida conjunta)
· Exercici 2 – Veu i cant (classe dirigida conjunta)
· Exercici 3 – Representació del text escollit el dia de la inscripció (individual)
· Exercici 4 – Entrevista personal (es realitzarà conjuntament amb l’exercici 3)

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I ADMISSIÓ AL CFGS

Criteris d’avaluació – Ponderació:

. Aptituds interpretatives i adaptació al grup – 40%
. Aptituds vocals – 30%
. Aptituds físiques – 30%

L’admissió al CFGS s’estableix per ordre decreixent dels resultats i fins a esgotar les places.

 

COMISSIÓ AVALUADORA

Presidenta: Teresa Cambra
Secretaria: Lídia Linuesa
Vocals: Lluís Garrido (cos), Muntsa Rius (veu), Marta Pérez (interpretació)

 

DATES I TERMINIS

Convocatòria juny

16 d’abril a 5 de juny – Inscripcions a l’Espai Lazzigags
6 de juny – Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a la prova
7 a 11 de juny – Reclamacions
13 de juny – Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova
22 de juny – Proves d’accés al CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral
3 de juliol – Publicació de les notes provisionals
4, 5 i 6 de juliol – Reclamacions
9 de juliol – Publicació de les notes definitives
10 al 25 de juliol – Matriculació

Convocatòria setembre

25 de juny al 31 de juliol i del 3 al 10 de setembre – Inscripcions a l’Espai Lazzigags
12 de setembre – Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a la prova
13 i 14 de setembre – Reclamacions
15 de setembre – Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova
17 de setembre – Proves d’accés al CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral
18 de setembre – Publicació de les notes provisionals
19, 20 i 21 de setembre de 2018 – Reclamacions
22 de setembre de 2018 – Publicació de les notes definitives
25 al 28 de setembre – Matriculació

Un cop finalitzat el període d’inscripcions es comunicarà l’horari de les proves als aspirants.

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ DE LES PROVES

Per tal de formalitzar la inscripció a les proves, cal presentar:

. DNI i fotocòpia del DNI
. 1 fotografia carnet
. Títol del batxillerat o document acreditatiu
. Sol·licitud d’inscripció (descarregar full d’inscripció)

La documentació s’ha d’entregar a l’Espai Lazzigags (C/ Vallespir, 32, 08014 Barcelona).

 

INSCRIPCIÓ AL CFGS

Un cop superades les proves d’accés es podrà procedir a la matriculació al CFGS que es realitzarà de forma presencial a l’Espai Lazzigags (C/ Vallespir, 32, 08014 Barcelona. Consultar l’horari). L’ 11 de juliol es comunicarà el procediment per formular la matrícula del cicle, que es durà a terme del 10 al 25 de juliol de 2018. Ens posarem en contacte amb els seleccionats.

Aquí pots descarregar:

> DOSSIER INFORMATIU CFGS EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL
> FULL D’INSCRIPCIÓ AL CGFS
> PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA DE LAZZIGAGS
> REQUISITS D’ACCÉS A LA TITULACIÓ
> FULL SOL·LICITUD NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT
> INSCRIURE’S A LA PROVA (DEPT. ENSENYAMENT)