Formació Professional

Estudis reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral

Títol reconegut per la Generalitat de Catalunya

Es realitza en 2 anys acadèmics

Es cursen 2.000 hores de formació, 1.854 hores de formació a l’escola i 166 hores de pràctiques en empreses del sector

Té com a objectiu aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i de veu per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per ser capaç de preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat

El nostre pla d’estudis permet un aprenentatge i avaluació integral dels continguts, des de totes les perspectives necessàries. L’aprenentatge 360º ens ajuda a sentir que progressem, que mai deixem d’avançar, de conèixer i experimentar. Cada nou aprenentatge retroalimenta els ja adquirits anteriorment. 

El pla d’estudis s’organitza en dos anys, per tal de proporcionar a l’alumne/a les eines necessàries per enfrontar-se amb el seu futur professional, sigui quin sigui l’àmbit que esculli. 

L’horari del Cicle Formatiu és de matins, de 8.00 h a 14.30 h.

Les assignatures del pla d’estudis es divideixen en quatre àrees: interpretació, veu, moviment i teorico-pràctica, amb un total de més de 1.800 hores de formació a l’aula, i 166 hores de pràctiques en empresa:

ÀREA D’INTERPRETACIÓ

Interpretació
Interpretació a càmera (català i anglès)

Interpretació de cançons
Mimodinàmica i personatge
Màscara i Commedia dell’Arte
Escenes
Entrenament actoral
Taller de Clown i Bufons
Taller escènic

ÀREA DE VEU

Cant
Veu i dicció catalana
Veu i dicció castellana
Tècnica vocal

ÀREA DE COS I MOVIMENT

Ioga
Dansa
Lluita escènica

ÀREA TEORICO-PRÀCTICA

Teoria i història del teatre i del cinema
Dramatúrgia
Comunicació i dinamització
Pedagogia teatral
FOL i producció executiva
Preparació al càsting
Projecte integrat 

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Les pràctiques en empresa permeten complementar la formació rebuda a les aules i faciliten la inserció al món laboral.

Per a més informació del pla d’estudis contacta’ns a espai@lazzigags.cat i t’enviarem el dossier del CFGS.

Per poder cursar el CFGS en Tècniques d’interpretació teatral cal superar la prova d’accés pròpia d’aquest CFGS i acreditar:

1) Estar en possessió del títol de batxiller o d’un títol dels següents: tècnic o tècnica superior de qualsevol
ensenyament, tècnic esportiu superior o tècnica esportiva superior, o un títol declarat equivalent a efectes acadèmics.

2) Si no es tenen estudis postobligatoris, i s’ha cursat l’ESO completa, es pot accedir amb 19 anys i fent la prova comuna d’accés als CFGS.  La inscripció a la prova comuna estarà oberta des del 7 fins al 18 de març. 

3) En tots els casos, també cal superar una prova específica d’accés que es realitzarà a l’Espai Lazzigags, on podràs demostrar les aptituds necessàries per cursar aquest ensenyament. 

Informació per a la prova d’accés comuna als CFGS:

> INSCRIURE’S A LA PROVA (DEPT. EDUCACIÓ)

> REQUISITS D’ACCÉS A LA TITULACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES ESPECÍFIQUES

Es treballarà la interpretació, la improvisació, l’expressió corporal i vocal. Els exercicis es faran de forma individual i seran els següents:

 1. Memoritzar un text (a escollir entre els que s’indicaran per part de l’escola i que es lliurarà el dia de la inscripció. Caldrà portar-lo memoritzat i amb una proposta interpretativa pel dia de la prova.
 2. Realitzar una entrevista personal amb la comissió avaluadora.
 3. Exercicis coreogràfics i de moviment escènic.
 4. Exercicis de veu que proposarà la comissió avaluadora

  A tenir en compte per fer les proves:

  · Caldrà venir vestit amb el vestuari que s’utilitzarà per les proves des de casa ja que ordenança sanitària per raó del COVID-19 no es podran utilitzar els vestuaris.
  · No es podrà utilitzar el calçat del carrer ni anar descalç.
  · Caldrà portar mitjons i l’escola proporcionarà peücs. En cas de necessitar objectes per les proves, s’hauran de portar de casa i no es podran utilitzar els de l’escola.
  · Es demana màxima puntualitat per tal de respectar els horaris de les proves.

CONTINGUTS DE LES PROVES

Aquestes activitats es desenvoluparan mitjançant quatre exercicis. Se’n avaluaran les aptituds físiques, vocals i interpretatives.

· Exercici 1 – Cos i interpretació (exercici dirigit)
· Exercici 2 – Veu i cant (exercici dirigit)
· Exercici 3 – Representació del text escollit el dia de la inscripció (individual)
· Exercici 4 – Entrevista personal (es realitzarà conjuntament amb l’exercici 3)

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I ADMISSIÓ AL CFGS

Es tindrà en compte la reacció a les consignes i indicacions proposades.

· En quant a les aptituds físiques: consciència corporal, consciència de l’espai físic, coordinació i precisió en els moviments.
· En quant a les aptituds vocals: Articulació i pronunciació dels fonemes, volum, modulació i tessitura de la veu, expressió, dicció, afinació i ritme.
· En quant a les aptituds interpretatives: concentració, intenció i coherència en el text interpretat i en situació d’improvisació.

Ponderació:

. Aptituds interpretatives i adaptació al grup – 40%
. Aptituds vocals – 30%
. Aptituds físiques – 30%

L’admissió al CFGS s’estableix per ordre decreixent dels resultats i fins a esgotar les places.

 

DATES I TERMINIS

Dates de les convocatòries pel curs escolar 2024-25 

Convocatòria juny

Inscripció proves: a partir del 15 d’abril
Publicació llista provisional d’admesos i exclosos a les proves d’accés: 10 de juny
Reclamacions: 13 al 17 de juny
Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova: 20 de juny
Proves d’accés: 25 de juny
Publicació de la llista provisional de qualificacions: 28 de juny
Reclamacions: 1, 2 i 3 de juliol
Publicació de la llista definitiva de qualificacions: 9 de juliol

Convocatòria setembre

Inscripció proves: a partir del 9 de juliol
Proves d’accés: 9 de setembre
Publicació de la llista provisional de qualificacions: 12 de setembre
Reclamacions: 13 al 17 de setembre
Publicació de la llista definitiva de qualificacions: 20 de setembre

 

COMPOSICIÓ DEL JURAT

Presidenta Lídia Linuesa
Secretaria Marta Fíguls
Vocal 1 Lluís Garrido
Vocal 2 Joan Rigat
Vocal 3 Sílvia Navarro
Suplents: Miquel Agell / Marc Pujol / Gemma Amorós

DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ DE LES PROVES

Consulteu l’apartat “Documentació”. La inscripció a les proves té una taxa de 35€.

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ DE LES PROVES

Per tal de formalitzar la inscripció a les proves, cal presentar:

· DNI i fotocòpia del DNI
· 1 fotografia carnet
· Títol del batxillerat o document acreditatiu
· Sol·licitud d’inscripció (descarregar full d’inscripció)
· Pagament de la taxa d’inscripció a les proves: 35,00 €.

Per a presentar la documentació podeu sol·licitar cita prèvia per a fer-ho presencialment o enviar-la per correu electrònic a lidia@lazzigags.cat.

DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS

FULL D’INSCRIPCIÓ AL CGFS

FULL SOL·LICITUD NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT

INSCRIURE’S A LA PROVA COMUNA D’ACCÉS ALS CICLES SUPERIORS (DEPT. EDUCACIÓ)

DECRET 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)

DECRET 47/2024, de 27 de febrer, de modificació del règim d’accés als ensenyaments d’arts escèniques. Es modifica l’anterior per ampliar les formes d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral.

RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer,  per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.

RESOLUCIÓ EDU/518/2024, de 22 de febrer per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2024-2025.

MATRICULACIÓ 2023-2024

Juny

· Matrícula de 1r CFGS TAT amb proves d’accés realitzades a Lazzigags al juny: del 12 al 26 de juliol, fins a les 13h
· Matrícula de continuïtat a 2n CFGS TAT amb totes les assignatures aprovades al juny: del 3 al 14 de juliol, fins a les 13h
· Matrícula de vacants per a alumnes que no han fet les proves d’accés a Lazzigags: del 24 al 28 de juliol, fins a les 13h

Setembre

· Matrícula de 1r CFGS TAT amb proves d’accés realitzades a Lazzigags al setembre: del 15 al 18 de setembre, fins a les 19h
· Matrícula de continuïtat a 2n CFGS TAT amb totes les assignatures aprovades al setembre: del 13 al 15 de setembre, fins a les 13h
· Matrícula de vacants per a alumnes que no han fet les proves d’accés a Lazzigags: 19 de setembre, fins a les 19h

 

SESSIONS INFORMATIVES

Reserva la teva sessió escrivint-nos a lidia@lazzigags.cat i indicant-nos la teva disponibilitat, i t’assignarem dia i hora que s’adaptin a tu.