Tècniques actorals i comunicació no verbal

Curs eminentment pràctic amb l’objectiu que els alumnes participants puguin adquirir els coneixements bàsics de les tècniques teatrals i de la comunicació no verbal. Sense cost. Durada de 210h.

L’actor i la càmera

Curs d’iniciació al món de la interpretació davant la càmera. Els objectius principals són crear la consciència en l’actor del llenguatge de la càmera; treballar l’expressivitat, l’emotivitat i la projecció per ajustar-la al mitjà audiovisual; i dotar a l’actor de les eines necessàries per a l’auto-promoció dins del mercat audiovisual.